Top
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van MaMarieke, gevestigd te Didam
Versie geldig vanaf 10-07-2015
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MaMarieke. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Producten worden, nadat de betaling ontvangen is, uiterlijk binnen 3 werkdagen verzonden. Indien dit niet lukt zal er contact opgenomen worden.
2.3 Levering vindt plaats naar opgegeven naam, adres en woonplaats gegevens. MaMarieke is niet aansprakelijk voor kwijt raken van producten door foutieve opgave van adresgegevens.
2.4 Mocht er een fout gemaakt zijn bij de levering van je bestelling, meldt dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 week na ontvangst. MaMarieke zal in overleg een oplossing aanbieden.
 
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
3.3 Verlegde BTW bestellingen binnen de EU worden niet in behandeling genomen. Ook niet met geldig BTW nummer vanwege tijdrovende administratieve handelingen.
 
4. Retour
4.1 Bij een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de particuliere afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Meldt de retour binnen 14 dagen via email. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product wordt het geld terug gestort.
Wordt de gehele bestelling geretourneerd, dan zal het gehele bedrag van de aankoop als de in rekening gebrachte verzendkosten door MaMarieke terug betaald worden.
Wordt een gedeelte van de bestelling geretourneerd, dan wordt het aankoopbedrag van het geretourneerde product terug betaald.
4.2 De kosten en verzendrisico bij retourneren zijn voor de klant.
4.3 Producten worden alleen volledig vergoed indien het product in absolute nieuwstaat is en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Is dit niet het geval dan kan waardevermindering toegepast worden. MaMarieke zal hier overbeslissen.
4.4 Het recht op retour geldt niet voor:

  • op maat geknipt materiaal als, band, stof, versteviging etc
  • op maat gesneden applicaties van flock- en/of flexfolie
  • naaimachine naalden
4.5 Om de afwikkeling van de retourprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij een briefje met bestelnummer, naam en bankgegevens bij te sluiten. Gebeurt dit niet, dan wacht MaMarieke totdat er contact met ons opgenomen wordt over de retourzending.

 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij MaMarieke, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MaMarieke. MaMarieke houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 MaMarieke maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.3 MaMarieke wordt eigendom van de foto's die worden ingezonden en kan deze op gepaste wijze gebruiken op de internetsite zonder bronvermelding. 

6. Garantie
6.1 De garantietermijn van MaMarieke komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. MaMarieke is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.2 Neem via email contact op over het defecte product, voordat het product naar MaMarieke verzonden wordt. Verzendkosten worden aanvankelijk door klant betaald.
6.3 Indien klachten door Mamarieke gegrond worden bevonden, zal MaMarieke de geleverde zaken kosteloos vervangen of repareren. Kosten voor retour sturen van het defecte product zullen door MaMarieke vergoed worden. 
6.4 Deze garantie geldt niet indien A) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MaMarieke en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen van MaMarieke lopen tot de vermelde datum
7.2 Aanbiedingen van MaMarieke gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.3 MaMarieke kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 
8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MaMarieke gelden slechts bij benadering zijn indicatief 
8.2 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc; en alle teksten zijn van MaMarieke en mogen niet zonder toestemming of bronverwijzing gekopieerd worden voor eigen of ander commercieel gebruik.
 
10. Aansprakelijkheid
10.1 MaMarieke is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MaMarieke en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Loil (Didam) kennis, tenzij MaMarieke er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.